Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

22:12
diffusedmind
22:12
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
22:10
1540 a5f6

a-bstracto:

So many notes ._.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viavertheer vertheer
diffusedmind
22:09
8371 c9e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
diffusedmind
22:08how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viavertheer vertheer
diffusedmind
22:08
4277 f6ac 500
Reposted fromfungi fungi viavertheer vertheer
diffusedmind
22:08
diffusedmind
22:08
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viavertheer vertheer
diffusedmind
22:07
8316 961a
diffusedmind
22:07
diffusedmind
22:07
diffusedmind
22:07
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:07
diffusedmind
22:06
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:06
diffusedmind
22:06
Reposted frompffft pffft viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:06
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:06

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:02
diffusedmind
22:02
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl