Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

diffusedmind
22:45
2182 f551
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:45
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby.
— Jerzy Andrzej Masłowski
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:44
diffusedmind
22:44

Ciebie jednego tylko mam 
i właśnie Ciebie tylko nie mam.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:44
4675 0a03
Reposted frominspiro inspiro viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:43
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:43

- Będzie dobrze - uśmiechnęła się nieszczerze do kobiety w lustrze.

- Masz czerwone paznokcie, czerwoną bieliznę i czerwone usta. Ale patrzysz na mnie smutno. Zrobię Ci kawy i porozmawiamy. Opowiesz mi, proszę, jak to się stało, że masz mokre oczy i nie wstałaś dziś na pierwsze zajęcia? Opowiedz mi, opowiedz proszę, tylko nie rozpadnij się. Ja będę Cię trzymać za rękę, za serce i za rozsądek, będę prowadzić Cię na krótkiej smyczy przez Twoje krótkie historie z życia emocjonalnego, obiecuję.

Reposted fromnastkanasti nastkanasti viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:42
Reposted fromcube cube viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:42
0438 9c78 500
Reposted fromLacrimaMi LacrimaMi viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:41
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
22:39
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:39
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viacherrycokee cherrycokee
22:38
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:38
diffusedmind
22:38
7896 790c 500
Reposted fromvic vic viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:38
diffusedmind
22:38
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:38
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
22:37
6711 20ef 500
jack
diffusedmind
22:37
2840 1a29 500
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viacherrycokee cherrycokee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl