Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

9952 932b 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialepapillon lepapillon
diffusedmind
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty vialepapillon lepapillon
diffusedmind
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die vialepapillon lepapillon
diffusedmind
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialepapillon lepapillon

October 10 2017

diffusedmind
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
4010 67f4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
7273 fa7c 500
"Ości" 13
diffusedmind
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind

Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami,
jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromanemia anemia viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
diffusedmind
2895 c3f3 500
Reposted fromcarly carly viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
- I to cię gnębi? Że twoim zdaniem za mało się znamy?
- Nie - odrzekła. - Gnębi mnie to, że nie mam pewności, czy kiedykolwiek się dobrze poznamy.
— Sparks
Reposted fromSalute Salute viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
5124 5e0c 500
diffusedmind
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę
— Jay Asher
Reposted frompastelina pastelina viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
diffusedmind

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl