Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

diffusedmind
4141 a950 500
diffusedmind
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
6569 1cd3 500
Reposted fromImmaculate Immaculate viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
2683 5060
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał.
Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.
— Janusz Leon Wiśniewski
diffusedmind
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Zawsze twierdziłem, że wkurwiona kobieta może więcej.
— Kuba Wojewódzki
Reposted frommemyself memyself viagdziejestola gdziejestola

August 09 2017

diffusedmind
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
To za­baw­ne, do cze­go człowiek ro­bi się zdol­ny, kiedy w grę wchodzi coś, cze­go nie można mieć
diffusedmind
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B. Prus
Reposted frombezemnie bezemnie viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
diffusedmind
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
0852 0788
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
diffusedmind
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea
diffusedmind
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viagdziejestola gdziejestola

August 03 2017

diffusedmind
1738 4f67
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl