Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

0406 f823 500
diffusedmind
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viaPrzygnebiona Przygnebiona
diffusedmind
3306 3b3d
nie jestem...
diffusedmind
diffusedmind
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
0846 3c22 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
diffusedmind
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
3330 39fb

October 16 2014

diffusedmind
8803 5ebd 500
Reposted fromraksha raksha

October 10 2014

diffusedmind
4289 32ad 500
Reposted fromPunkroc Punkroc

October 07 2014

diffusedmind
2477 a572
Reposted fromShini Shini
diffusedmind
3669 6cc9
Reposted fromglupiages glupiages
diffusedmind
4342 5914
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair
diffusedmind
4358 1db1
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair

October 05 2014

diffusedmind
2438 2c88
Reposted frombluesunday bluesunday viacherrycokee cherrycokee

September 21 2014

2275 75c7 500
Reposted fromwingsofcheese wingsofcheese
diffusedmind
6160 ad9b
Reposted frommisza misza
diffusedmind
6405 363f
Reposted fromxhiatusx xhiatusx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl